Hvor populære er partiblokkene?

Plottet viser ukentlig oppslutning i form av predikerte stemmeandeler. Usikkerheten angis i form av 95%-prediksjonsintervaller. Kilde: Estimite.com