Hvor mange mandater får hvert parti?

Plottet viser ukentlig oppslutning i form av predikerte mandater. Kilde: Estimite.com