Hvem kommer over sperregrensen?

Plottet viser sannsynligheten for at partiene ville kommet over sperregrensen dersom et valg ble avholdt i løpet av en gitt uke. Kilde: Estimite.com