Estimite

Hjelper dataene snakke

Parti­barometer

Denne siden beregner de politiske partienes oppslutning over tid, basert på meningsmålinger. Siden oppdateres daglig og angir estimater fra valget i 2013 og frem til i dag.

Stortings­valget 2021

Denne siden leverte daglig oppdaterte prediksjoner for stortingsvalget 2021. Siden er nå arkivert, men forblir offentlig tilgjengelig.

Om nettstedet

Målet med dette nettstedet er å samle inn og kombinere interessante data, utvikle forsvarlige statistiske modeller, og gjøre resultatene offentlig tilgjengelige.

Meny