Estimite

Hjelper dataene snakke

Stortings­valget 2021

Denne siden beregner partienes oppslutning over tid, basert på meningsmålinger. Siden oppdateres daglig og angir estimater for hver uke fra forrige stortingsvalg og frem til det neste.

Om nettstedet

Målet med dette nettstedet er å samle inn og kombinere interessante data, utvikle forsvarlige statistiske modeller, og gjøre resultatene offentlig tilgjengelige.

Meny