13. september, 2021

Stortings­valget 2021

Denne siden beregner partienes oppslutning over tid, basert på meningsmålinger. Siden oppdateres daglig og angir estimater for hver uke fra forrige stortingsvalg og frem til det neste.

Siste meningsmåling: Kantar (N=696), rapportert 11/09

Hvor populære er partiblokkene?

Plottet viser ukentlig oppslutning i form av predikerte stemmeandeler. Beveg markøren over plottet for å se tallene for en gitt uke (eller trykk, ved bruk av mobil og nettbrett). Ukene benevnes med den mandagen de starter. Usikkerheten angis i form av 90%-prediksjonsintervaller.

De fire borgerlige partiene forventes med 90% sannsynlighet å få mellom 37.1 og 41.7% av stemmene ved valget. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti forventes til sammen å få mellom 44.3 og 49.1%. Legger man til Rødt og Miljøpartiet de grønne, ligger den forventede stemmeandelen mellom 53.7 og 58.4%.

Hvem får flertall på Stortinget?

Plottet viser sannsynligheten for at de ulike partikonstellasjonene ville fått flertall dersom et valg ble avholdt i løpet av en gitt uke.

De borgerlige partiene har nå under 5% sannsynlighet for å få flertall på Stortinget etter valget. For en koalisjon bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet er den tilsvarende sannsynligheten også under 5%. Hvis man legger til Sosialistisk venstreparti, er sannsynligheten 85.3%. Hvis man trekker fra Senterpartiet og legger til Rødt og Miljøpartiet de grønne, er sannsynligheten under 5%.

Hvor populære er partiene?

Plottet viser ukentlig oppslutning i form av predikerte stemmeandeler. For å vise eller skjule et parti, klikk én gang på partiet i listen over plottet. For å kun vise ett parti, dobbeltklikk på et parti som allerede vises. For å vise alle partier, dobbeltklikk på et parti som er skjult.

Arbeiderpartiet ligger an til å bli det største partiet, med en predikert stemmeandel på 22.7 til 26.8%, foran Høyre, med 17.2 til 20.9%. Sosialistisk venstreparti kan få den største fremgangen siden forrige valg, og øke sin stemmeandel med mellom 1.7 og 4.3 prosentpoeng. Høyre kan få den største tilbakegangen, og miste mellom 4.1 og 7.8 prosentpoeng sammenlignet med forrige valg.

Hvem kommer over sperregrensen?

Plottet viser sannsynligheten for at partiene ville kommet over sperregrensen dersom et valg ble avholdt i løpet av en gitt uke.

Venstre har nå en sannsynlighet på 90.7% for å komme over sperregrensen ved valget. For Rødt er den tilsvarende sannsynligheten 89.5%. For Miljøpartiet de grønne er den 88.6%, og for Kristelig folkeparti 49.5%.

Hvor mange mandater får hvert parti?

Plottet viser ukentlig oppslutning i form av predikerte mandater.

Arbeiderpartiet ligger an til å bli det største partiet på Stortinget, med 43 til 50 mandater, foran Høyre, med 30 til 38 mandater. Senterpartiet kan ligge an til å øke mest, og få 2 til 11 flere mandater enn ved forrige valg. Høyre risikerer å gå mest tilbake, og få 7 til 15 færre mandater.

Hvordan fordeler støtten seg geografisk?

Kartet viser samlet predikert stemmeandel for de fire borgerlige partiene ved neste valg. Beveg markøren over et distrikt for detaljer (eller trykk, ved bruk av mobil og nettbrett). Klikk og dra for å zoome inn. Dobbeltklikk for å gå tilbake til startposisjonen (eller trykk med to fingre, ved bruk av mobil og nettbrett).

Vest-Agder kan få det mest konservative valgresultatet i landet, med en predikert borgerlig stemmeandel på 45.8 til 52.6%. Nord-Trøndelag kan få det mest radikale resultatet, med en predikert borgerlig stemmeandel på 22.3 til 26%.

Hvordan ser målingene ut?

Datoen som angis for hver meningsmåling er midtpunktet mellom start og slutt av datainnsamlingen.

I tillegg til nasjonale meningsmålinger viser plottet den estimerte oppslutningen for hver uke. Fordi modellen korrigerer for målingenes avvik fra faktiske valgresultater, er de estimerte trendene justert noe opp eller ned i forhold til det løpende gjennomsnittet av målingene.

Hvordan fungerer modellen?

Resultatene som presenteres på denne siden er basert på 15000 sett av simulerte verdier fra en Bayesiansk modell. For å få et tilfredsstillende grep om usikkerheten i resultatene estimeres alle parametere på en gang – i simuleringen: Ingen punktestimater lages før alle parameternes felles sannsynlighetsfordeling er estimert.

Modellen tar både høyde for tilfeldig variasjon i målingene og for systematiske skjevheter, selv om sistnevnte er relativt begrensede. Systemtiske avvik mellom meningsmålinger og valgresultater har to nærliggende forklaringer: (1) At noen partiers velgergrupper oftere svarer på undersøkelser (uten at instituttene helt klarer å korrigere dette via vekting), og (2) at noen velgergrupper har lavere fremmøte ved valg.

Den nåværende versjonen av modellen bruker kun nasjonale meningsmålinger fordi dette viser seg å gi de mest nøyaktige resultatene. Modellen bruker imidlertid tidligere valg til å estimere hvordan partioppslutningen vanligvis fordeler seg mellom valgdistriktene. Dette gjør at estimerte trender på nasjonalt nivå også kan brukes til å predikere valgresultater på distriktsnivå.

Prediksjonene for neste valg er basert på fem elementer: (1) Partienes oppslutning ved forrige valg, (2) graden av variasjon i hvert partis oppslutning fra et valg til et annet, (3) partienes oppslutning per i dag, (4) graden av variasjon i hvert partis oppslutning fra uke til uke, og (5) graden av samvariasjon i hvordan oppslutningen til hvert mulig par av partier endrer seg fra uke til uke.

For å holde oversikt over nye meningsmålinger, lener dette prosjektet seg på Poll of polls og prosjektet ville vært vanskelig å gjennomføre uten innsatsen de legger ned i å systematisere målingene. Tanken med dette prosjektet er å komplementere deres bidrag ved å gå lenger i å modellere partienes oppslutning og predikere valgresultater.

Bruk av plott og data

Plottene som vises på denne siden kan integreres på andre nettsteder ved å bruke html-kodene som er linket nedenfor. Det tillates bruk av inntil to plott per artikkel/nettside, forutsatt at krediteringen er intakt. Ta gjerne kontakt ved ønsker om mer omfattende bruk.

Resultatene kan også lastes ned som csv-filer med prediksjoner for valget. Disse kan brukes fritt, forutsatt riktig kreditering: “Jørgen Bølstad / Estimite.com”. Alle filene oppdateres kontinuerlig med nye data:

  • Hvor populære er partiblokkene?     Plott-kode;  csv.

  • Hvem får flertall på Stortinget?     Plott-kode;  csv.

  • Hvor populære er partiene?     Plott-kode;   csv.

  • Hvem kommer over sperregrensen?     Plott-kode;  csv.

  • Hvor mange mandater får hvert parti?     Plott-kode;  csv.

  • Hvordan ser målingene ut?     Plott-kode.

  • Hvordan fordeler støtten seg geografisk?     csv.

Om nettstedet

Ytterligere informasjon om nettstedet ligger her.