Om nettstedet

Målet med dette nettstedet er å samle inn og kombinere interessante data, utvikle forsvarlige statistiske modeller, og gjøre resultatene offentlig tilgjengelige.

Innholdet vil hovedsakelig være relatert til politikk og offentlig opinion. Det første prosjektet som legges ut her er en daglig oppdatert modell av partioppslutning frem mot stortingsvalget i 2021. Det neste prosjektet vil antagelig være en modell av støtten til Europeisk integrasjon i de fleste europeiske land over de siste tiårene.

Modellene som utvikles i disse prosjektene er ulike Bayesianske varianter av tilstandsrom-modeller som filtrerer støy fra tidsserier for å trekke ut det underliggende signalet – derav mottoet “hjelper dataene snakke”. Hvorvidt prosjektene vil lede til vitenskapelige publikasjoner er et åpent spørsmål – det avhenger av hvor nyskapende modellene blir.

Nettstedet er laget av Jørgen Bølstad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Designet bygger imidlertid i stor grad på andres bidrag – se kreditering nederst på siden. Tilbakemeldinger er velkomne.